Kategori: ASRI SAADET

0

Sa’d Bin Ebu Vakkas

Sa’d Bin Ebu Vakkas Sa’d b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babası Malik b. Vuheyb’dir. Malik’in künyesi Ebî Vakkas olup, Sa’d bu künyeye nisbetle İbn Ebî Vakkas olarak çağrılırdı....

0

Hazreti Ali (Radıyallahu anh)

Hazreti Ali (Radıyallahu anh) Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem)  damadı ve dördüncü halifesidir. Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem)  amcası Ebu Talip’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir künyesi de Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve...

0

Hazreti Osman (Radıyallahu anh)

Hazreti Osman (Radıyallahu anh) Eshâb-ı kirâm’ın en büyüklerinden ve Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) damadı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Affan olup, Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye kolundandı. Hazreti Osman’ın Soyu, Abd-i Menafta Peygamberimizin...

0

Hazreti Ömer Bin Hattab

Hazreti Ömer Bin Hattab Babası : Hattab b. Nüfeyl Annesi : Hanteme Doğum Tarihi :582 Vefat Tarihi : 644 Asıl Adı : Ömer Bin Hattab Lakapları :  Faruk Künyesi : Ebu’l Hafs. İkinci Râşit Halife. İslami yeryüzüne yerleştirip, hâkim kılmak...

0

Ebubekir Sıddık

Ebubekir Sıddık (Radıyallahu anh ) Babası : Ebu Kuhafe Osman Annesi : Ümmül Hayr Selma Doğum Tarihi : 571 Vefat Tarihi : 634 Asıl Adı : Abdül Kabe Lakapları : Câmiu’l Kur’an, es-Siddîk, el-Atik...